* 1.5.1997   + 1.9.2004

klikni: Príhovor v mene Riška


Veľmi nám chýbaš a dúfame, že si teraz v lepšom svete,
vo svete, v ktorom sa raz spolu stretneme.

Tvoji rodičia