Ahoj Viktorko!
Veríme, že príde deň, keď sa celá rodina stretneme spolu v nebíčku
a znova Ťa budeme môcť pohladiť.

S láskou na Teba spomína
Tvoja mamička, ocko, brat Igorko a starká.