* 14.3.2002   + 28.3.2004 

Drahý náš Adamko

Od chvíle, keď si nám potichúčky odišiel, vieme, že si Ťa Pán Boh povolal a si našim maličkým anjeličkom, ktorý nad nami neustále bdie. Kdesi z nebeských výšav sa na nás vrúcne usmievaš tak, ako si to vždy vedel len Ty.
Chceme, aby si vedel, že na Teba neustále myslíme, že Ťa nekonečne milujeme a spomíname s láskou na tie krásne spoločné chvíle,
ktoré sme prežili v nekonečnej láske, ktorú sme Ti dávali a ktorú si nám ty nemenej opätoval. Veríme, že príde čas, keď sa opäť budeme spolu tešiť v nekonečnej večnosti.

Ďakujeme Ti za všetky prekrásne chvíle, ktoré sme spolu prežili, a i keď nám Ťa Pán Boh tak rýchlo vzal,
z celého srdca mu ďakujeme, že nám Ťa aspoň na tú kratučkú dobu zveril. Vedz, že na Teba nikdy nezabudneme a navždy zostaneš v našich srdciach náš maličký miláčik  A d a m k o.

Tvoji milujúci rodičia:
Maminka a Tatik
a drahí bratia:
Matej, Vlado a Števko