Predbehla si ma do neba               
a mne ostalo ticho v duši.               
Prázdna je náruč bez Teba,               
keď Tvoju tváričku nevidím.               
Staraj sa mi tam, Bože, o ňu prosím,               
nech jej nie je zima a nech nie je sama.               
Buď mamou miesto mňa, kým prídem ....               
za mojim anjelikom do neba ....               

Veľmi nám chýbaš a nikdy na Teba nezabudneme.               
Ľúbime Ťa Anička.               

Tvoja mamina, ocko, sestrička, braček a starí rodičia.