Anjelikovia moji..., nemo sledujete naše životy z nebíčka
a ani si neuvedomujete, akú radosť by ste nám tu na zemi robili Vašimi rozžiarenými tváričkami...
Aspoň Peťko sa o Vás môže s láskou starať... a som si istá, že je to vynikajúca opatera...:-)

LÚBIME VÁS!
VĎAKA ZA VIERU V BOHA,
KTORÁ NÁM DÁVA NÁDEJ,
ŽE SA RAZ ZNOVU STRETNEME
A ZOSTANEME SPOLU NAVEKY...