...jedna velmi moudrá duše nám řekla, abychom už pro tebe neplakali
a dovolili ti tak se odtud vzdálit,
že se tvůj úděl tady na Zemi naplnil, náš pokračuje...

Máme tě navždy ve svých srdcích, jsi to nejcennější, co máme.
Milujeme tě. Jsi volný.

máma a táta