(9+4 tt)

Drahý Drobečku,

aká by som to bola mamina, keby som aj pre Teba to posledné, i keď tak málo, nespravila...

ODPUSŤ, PROSÍM...

Chcem, aby si vedel, že Ťa milujeme rovnako ako Kvetinku, že nám rovnako chýbaš, i keď si bol s nami omnoho kratšie.
Pozdravuj ju tam a dávajte jeden na druhého pozor.

Ľúbime Ťa, Tvoji milujúci rodičia.
Maminka a tatko.