Uvítanie
Slovo na úvod
Diskusné fórum
  » o anjelikoch
  » o všeličom
Poradenské fórum
Naše anjeliky
Skúsenosti a príbehy
Môj príbeh
Odborné názvy
Ako pomôcť?
Okno poznania
Nebeská záhrada
Naše detičky
  » diskusné fórum
  » poradenské fórum
Básne
Literatúra
Poslali ste nám
články z tlače
Zaujímavé stránky
Finančný príspevok
     
 
 

  Milí návštevníci, ako už väčšina z Vás vie, ikonka - naše detičky - je venovaná všetkým rodičom, ktorí majú za sebou trpkú skúsenosť straty dieťatka, no nestratili odvahu žiť ďalej. Fotografie detičiek sú svedectvom toho, že i po ťažkých životných skúsenostiach, už v mnohých rodinách zasvietilo slniečko nádeje a šťastia v podobe krásnych detičiek.
Avšak životný úsek rodičov počas snaženia sa o ďalšie dieťatko alebo počas očakávania jeho príchodu na svet, je častokrát veľmi ťážké obdobie plné neistoty a obáv.

Preto by som chcela venovať toto fórum všetkým rodičom, ktorí majú svojich anjeličkov v nebíčku a chcú mať ďalšie miminko. Je venované rodičom - mamičkám, ktoré túžobne očakávajú svoje bábätko a chceli by prispieť do diskusie ako to prežívajú, aké sú ich každodenné radosti, či starosti.

Taktiež chcem fórum venovať všetkým, ktorí nám môžu napísať ako im život plynie ďalej, ako sa vyrovnali a popasovali so svojím životným úderom po strate dieťatka.

Toto diskusné fórum by som jednoducho chcela nazvať a život ide ďalej ....
 


    |     Nový príspevok    |     Prehľad    |     Hľadať    |        

  Titel  Autor  Datum 
 neviem sa s tým zmieri?
 Lenka   04.02.2011   14:45:52 
 RE: neviem sa s tým zmieri?
 lulu   20.08.2011   23:15:15 
 RE: neviem sa s tým zmieri?
 lenka   09.02.2011   14:10:35 
 RE: neviem sa s tým zmieri?
 Lenka   10.02.2011   12:05:43 
 RE: neviem sa s tým zmieri?
 adrika   12.02.2011   22:56:45 
 RE: neviem sa s tým zmieri?
 lenka   13.02.2011   11:56:09 

  Titel : neviem sa s tým zmieri?
Autor: Lenka  ()     Datum:  04.02.2011 14:45:52

Zdravím v?etkých, ktorí pre?ili niečo také stra?né ako je smr? vlastného die?a?a.
Momentálne je to tý?deň, na hodinu presne, čo aj ja patrím medzi vás. Ja som síce svoje bábätko nedr?ala v náručí, nepohladkala, neobjala. V mojom bru?ku bolo len 22 tý?dňov, ale aj napriek tomu to stra?ne bolí. Bolo to dievčatko a od finále nás delili len (alebo a??) 4 mesiace. Viem, ?e je to niečo iné, ale verte, ?e ja to inak nepoci?ujem. Svoje vytú?ené die?atko som milovala od momentu, kedy som zbadala 2 čiarky na teste. Sna?ili sme sa takmer dva roky a pri?lo to, keď sme u? ani neverili. Máme 6 ročného synčeka a ja som bola ??astná pre??astná, ?e mu mô?eme da? súrodenca. Pre?ili sme ?a?ké prvé 3 mesiace, ktoré neboli bez komplikácií, stále ma stra?ili potratom, ale moja malá bojovníčka to zvládla, rástla tak ako mala a aj predbe?né výsledky boli dobré. Robili sme v?etko preto, aby som dodr?ala kžudový re?im a celý čas som le?ala. Dva mesiace bolo dobre a keď som v piatom mesiaci začala veri?, ?e to u? snáď dobojujeme, nečakane mi odtiekla plodová voda. Tak som dúfala, ?e tehotenstvo zachránia. Ale lekári len krčili plecami, urobili čo mohli, ale vežkú nádej mi nedávali. Nechali ma le?a? v nemocnici a... čaka? na potrat. ?elala som si vydr?a? aspoň niekožko tý?dňov, aby sme dosiahli aspoň predčasný pôrod, ale ani to by pre ňu nebola výhra. Voda sa tvorila a odtekala. Die?atko nemalo priestor na rast. Takto sme čakali presne 14 dní, keď pri?li kontrakcie a moje tehotenstvo sa skončilo ?a?kým pôrodom. Klasifikovaným ako potrat, lebo die?a nemalo potrebnú váhu a bla bla. Ale ja som ju porodila, so v?etkými boles?ami čo k tomu patria. Tá fyzická boles? je ale len jemné u?tipnutie v porovnaní s tým ako ma teraz bolí srdce.
Neviem sa z toho spamäta?. Mám tisíc otázok: PREČO??? Niekto vraví, ?e to tak má by?, ?e v?etko sa pre niečo deje, ?e sa to stalo pre to, aby pri?lo niečo iné... ale ja nič nechcem!!! Chcem svoju dcérku, ona tu mala by? teraz so mnou, v mojom bru?ku, ona nemala zomrie?!!! Ja som teraz nemala písa? na túto stránku, mala som sa te?i?!!! A nie plaka?. Ale u? nikdy nebude nič ako pred tým. U? nav?dy bude niekto v na?ej rodine chýba?, u? nav?dy budem rozmý?ža? aká by bola. Nech u? príde čokožvek, nech sa ná? ?ivot vyberie akoukožvek cestou, neviem či doká?em by? ??astná a prija? to. Preto?e nav?dy budem ma? na pamäti, ?e to mohlo by? inak. A s tým sa neviem zmieri?.
Niekto tam z hora nám ukázal ako vyzerá ??astie, dal nám ho po?a?ka?, dotknú? sa ho, dal nádej, ?e si ho mô?eme necha? a potom SUROVO zo mňa vyrval. S týmto sa nedoká?em vyrovna?.
Viem, ?e veža z vás čo chodíte na túto stránku ste pre?ili niečo oveža stra?nej?ie. Môj potrat v porovnaní s úmrtím ?ivého človiečika sa asi nedá porovna?, ale ja sa cítim vežmi vežmi zle. Preto skladám hlbokú úctu a cítim úprimnú žútos? s vami v?etkými, ktorí ste tu. Ak ste sa aj napriek tomu dokázali postavi? na nohy a ?i? ďalej, máte môj obdiv.
Snáď aj v na?ej rodine raz vyjde slniečko a aj keď tu bude nav?dy tieň na?ej malej Zuzanky, budeme sa vedie? z neho aj te?i?.

  Odpovedať na príspevok
 Vaše meno:
 E-mail:
 Názov príspevku: