Venované nášmu anjelikovi, ktorý nám vežmi chýba.
Nikdy na Teba nezabudneme.
Milujeme a maminka a ocinko.