Každý deň na Teba s láskou spomínajú
mamička a ocko