Spinkaj sladko anjelik náš.
Karinka, veľmi Ťa ľúbime a vždy Ťa budeme ľúbiť,
chýbaš nám, nikdy na teba nezabudneme.
maminka s tatinkom


náš príbeh