Srdiečko naše, milujem Ťa, vždy som Ťa milovala, odpusti mi ...
(Odpusti mi, že som Ťa nepohladila a nerozlúčila sa s Tebou.)