Ak odíde nám človek blízky,
čo krv jeho nám v žilách koluje....
To ako keď vietor zo stromu lístok
do diaľky vezme, odveje.

Tak si tam lieta na rozhraní
a čaká, kde ho zaveje,
"Leť si len leť,
         kam Ti srdce napovie".

..Tak ako lístok letí duša
krajinou čistou - bez bôle..
Milá moja sestrička
Opustila si ma už pred pár rokmi,
avšak v mojom srdiečku žiješ naďalej.
Spomínam na Teba s veľkou láskou.

Tvoj brat Vladimír
s manželkou a dcérami