Mišpulínek,
zostal si navždy v našom srdiečku a veríme, že nás ochraňuješ z nebíčka. Milujeme Ťa a nikdy nezabudneme na tých pár krásnych chvíľ radosti, ktoré si nám daroval.
Si taký maličký a dokázal si také veľké veci - rozpútať neskonalú rodičovskú lásku.

Taťka a maminka


           


Bobánek,
vieme, že si odišiel do nebíčka za Mišpulínkom hlavne preto,
aby tam nezostal sám, aby mu nebolo smutno...
Vieme, že naše trápenie nad Tvojou stratou stojí za to šťastie,
čo tam Ty s Mišpulínkom prežívaš.
Naša láska k Tebe je nekonečná, tak ako k Tvojim súrodencom.
Aj tá krátka radosť z očakávania Tvojho príchodu stála za to všetko!
Si níš a navždy budeš... milujeme Ťa!

Taťka, maminka a Filípek