Náš malý anjelik,
bol si s nami veľmi krátko
a po tvojej strate sme plakali
a neverili, že raz budeme šťastní.
Dnes máš tu na zemi troch krásnych súrodencov
a veríme, že ich z nebíčka opatruješ.
Bude to pomaly 10 rokov,
ale pri spomienke na teba
nás vždy pichne pri srdiečku.
Bol si veľmi chcený a milovaný,
nikdy na teba nezabudneme.

maminka Jana a ocinko Marián