Naše planeta

Ležela jsem na zadní palubě naší lodi a vystavovala bříško slunečním paprskům. Nade mnou se klenulo modré letní nebe zdobené bílými obláčky, pode mnou plynula řekla a na ní se pohupoval náš člun. V takovéhle překrásné atmosféře jsem se upřímně podivovala nevyčerpatelné a nekonečné kráse přírody. Miluji takové chvíle a často si je dopřávám. A tak jsem jako už tolikrát stála na břehu Rýna a přemýšlela o tom, jak je možné, že taková mohutná řeka teče bez ustání a její proud nikdy nekončí. Najednou jsem si stejně jako při svém posledním rozhovoru s Antaarem uvědomila, že mi hlavou běží rychlý sled obrazů, jako bych se dívala na nějaký film. Ještě jsem ani nestačila položit konkrétní otázku a už jsem vnímala, jak mi hlavou probíhá odpověď. S úžasem jsem sledovala, co ke mně přichádzí.
Pokusím se zreprodukovat to, co jsem prožila, formou otázek a odpovědí v přímé řeči.
"Země je živoucí bytost. Chová se stejně jako tělo, které dýchá, přijímá potravu, tráví ji a vylučuje. A její dýchání způsobuje příliv a odliv," začal Antaares.
"Ale přílív a odliv se přece neprojevuje na celé planetě," namítla jsem.
To máš pravdu, ale zkus se nadechnout ty," pobídl mě. "Co všechno se v tvém těle při nádechu pohnulo? Vnímáš při nádechu a výdechu pohyb rukou, nohou či beder? Nejspíš ne, viď? Při dýchání se pohybuje hlavně hrudní koš a způsobuje tak rozvádění kyslíku krví po celém těle. Žíly jsou v lidském těle tím, čím jsou pro Zemi řeky."
A ty jsou většinou strašně znečistěné, stejně jako moře," přerušila jsem jeho vysvětlování.
Řeky tečou do moří?" pokračoval Antaares, aniž by si povšiml mé poznámky, "a mořské dno je prvním filtrem, jímž voda proniká do nitra Země."
A nakonec jako čistá sladká voda zase vyvěrá z pramenů," řekla jsem obdivně.
"Tomu se nediv. Vždyť vy se taky musíte zbavovat odpadků. Vozíte je do spaloven, jejichž teplota je v porovnání s teplotou nitra Země asi jako žár plamene svíčky. Uvažovala jsi někdy o tom, co se děje s jedy v krvi lidského těla? Jemu slouží ke kompletní očistě játra a ledviny. A stejně tak má i Země obdobné orgány, díky nimž se na zemský povrch může dostat znovu krásně čistá voda. Pokud by ste od téhle chvíle přestaly do krevního oběhu naší planety dostávat jedovaté látky, dokázala by se v krátké době dokonale vyčistit."
A co znamenají sopečné výbuchy a zemětřesení?" napadlo mě.
"Cožpak každý člověk nemá občas také záchvat kašle nebo zimnici? Zkus uvažovat o Zemi stejně jako o milovaném člověku a starej se o ni tak jako o něj - a ona ti za to bude vděčná."
Večer jsem naši rozmluvu předčítala svému muži.
"To je zajímavé," řekl a pak přidal zase jednu ze svých případných poznámek, "a přesto spousta lidí přistupuje k Zemi tak, jako by sami byli kulatí!" Jeho reakce se mi moc líbila a také Antaares se dobře pobavil.
    ×zavrieť okienko
    http://www.anjeliky.sk