Bobešku, strašne nám chýbaš.                                     
Bola si slniečkom v našom živote...,                                      
stále na Teba myslíme...