Projděte dům do všech koutů
Najděte stín a jen stín
Dvě malá křídla tu nejsou
Byla tu málem a nejsou
Kudy jen bloudí a kde jsou
Hnízdo je prázdné
Tichý klín
Andílci moji milovaní, děkuji za to, že jste byli v mém životě,
i když jen krátkou chvíli, a děkuji za vše, co jste mě naučili.
Díky vám jsem jiná, než jsem bývala.
Navždy zůstanete v mém srdci.
Věřím, že se v tomto životě ještě setkáme.

S láskou a úctou vaše maminka