Slovom sa vypovedať nedá,
ako sme Ťa už v tom brušku veľmi ľúbili,
ako sme sa na Teba veľmi tešili.

Budeme Ťa v srdciach nosiť naveky.
Ľúbime Ťa!

mamička, ocko a sestrička Lenka