S I D S - Sudden Infant Death Syndrome - Syndrom náhlého úmrtí novorozence

SIDS nemá žádné symptomy nebo varující signály. Nebezpečí SIDS zvyšuje mnoho faktorů. Zjednodušeně řečeno jde o faktory, které se u dětí zemřelých bez příčiny častěji objevují. V případě SIDS nenese nikdo vinu za úmrtí dítěte. O SIDS jde v případě, že po provedení autopsie nedojde ke stanovení příčiny úmrtí dítěte. SIDS nemá žádné symptomy nebo varující signály. Zpravidla jde o zdravé dítě ve věku do 1 roku, častěji však do 6 měsíců. Největšímu riziku jsou vystaveny děti mezi 2 a 4 měsícem věku. Přibližně 60% úmrtí tvoří chlapci a 40% dívky. SIDS není nijak vázáno na sociální postavení rodiny.

Nebezpečí SIDS zvyšuje mnoho faktorů, i když se často nechápe, proč vlastně mají na SIDS vliv. Zjednodušeně řečeno jde o faktory, které se u dětí zemřelých bez příčiny častěji objevují. Jsou to však faktory a nikoliv příčiny.

Nejpravděpodobnější příčinou SIDS je drobná anomálie (defekt) v mozku dítěte, která vede k problémům s dýcháním či krevním oběhem. Pokud se k takovéto anomálii přidá některý z rizikových faktorů, dojde k úmrtí dítěte.

Spolu s SIDS se velmi často hovoří jako o rizikovém faktoru související o ukládání novorozeňat ke spaní na bříško. V takovém případě může totiž dojít k nebezpečným podmínkám, které budou mít vliv na přívod krve do mozku. Problém je v tom, že malé děti jsou schopny otočit svoji hlavu o větší úhel, protože jejich kosti a vazy nejsou ještě plně vytvořeny a neomezují jejich pohyb. Podle vědců mohou novorozenci při spaní na bříšku otočit hlavu

Praktické rady:
 • neukládejte dítě ke spánku na bříško
 • nekuřte v okolí dítěte (v celém domě, v autě apod.) a nikomu to nedovolte
  Čím větší dobu stráví vaše dítě v blízkosti kuřáka, tím větší je riziko. Podle statistik výzkumů je u dětí zemřelých na SIDS větší nález nikotin než u dětí ostatních.
 • společné spaní s miminkem nezvyšuje riziko SIDS
  Ovšem pokud spíte s miminkem ve stejné posteli, pak před tím nepijte alkohol neberte drogy, neberte sedativa a v posteli nekuřte.
 • používejte v postýlce spíše tvrdé matrace, pokryté prodyšnou látkou
  Nenechávejte v ní žádné předměty a materiály, které by mohly dítěti zabránit v dýchání, nebo jej ztížit. Tyto materiály zadržují vzduch, který dítě vydechuje a to jej musí znovu dýchat (zvyšuje se koncentrace CO2, který dítě dýchá). Riziko zvyšuje i těžká přikrývka.
 • ujistěte se, že hlavu dítěte nepřekryje ve spánku žádná pokrývka aby nedošlo k opětovnému dýchání vydýchaného vzduchu
 • dbejte na to, aby miminku nebylo ani horko ani zima
  Oba dva stavy zvyšují riziko SIDS. Děti nejsou schopné příliš regulovat svoji tělesnou teplotu. Příliš velká teplota v místnosti, příliš mnoho pokrývek, příliš mnoho vrstev oblečení může vést k přehřátí dítěte.
 • kojte, pokud můžete
  Statistiky ukazují, že úmrtnost kojených dětí je nižší.

  S těmito pravidly seznamte i ostatní osoby, které se o dítě starají (tatínek, babičky, paní na hlídání). Nelze automaticky předpokládat, že tato pravidla znají.
Maminky nebojte se ... SIDS je vzácnou příčinou úmrtí, takže se ho nemusíte bát. V ČR podle statistik uvedených na stránkách WHO bylo v roce 1998 narozeno asi 90 tisíc dětí. Z toho 472 zemřelo do 1 roku svého věku a jen u 8 z nich bylo diagnostikováno SIDS. Tato čísla neustále klesají. SIDS nelze předcházet ani léčit. Jediné co můžete je snížit riziko jeho výskytu.

Rizikové faktory můžeme rozlišit na dvě skupiny:

Faktory nezávislé na chování rodičů:
 • předčasně narozené dítě
 • nízká porodní váha
 • věk matky do 20 let (děti mladých matek jsou rizikovější) - to popírám, první dítě jsem měla v 19-ti letech do 2,5 roku spalo s námi v posteli ...
 • věk dítěte (zmíněný 2 až 4 měsíc)
 • anemie matky
 • sexuálně přenosné nemoci a infekce močových cest v minulosti
Faktory závislé na chování rodičů:
 • ukládání dítěte k spánku na bříško - nedoporučje se, dítě může vdechnout zvratky nebo se "zavrtat" nosem do matrace ...
 • kouření matky v těhotenství, užívání drog. Kouření v okolí dítěte - samozřejmě
 • dítě spí na měkkém povrchu (měkká matrace, deky, vodní postele, ovčí kůže atd.)
 • přehřátí dítěte - výjmečně
 • zanedbání péče o matku v těhotenství
  
http://www.anjeliky.sk