Simonka je to neuveriteľné, že si bola medzi nami tak krátko,
ale aj za ten krátky čas Ti ďakujeme za to všetko,
čo sme mohli s Tebou prežiť.

Vďaka za vieru v Boha, ktorá nám dáva nádej,
že sa raz znovu Simonôčka naša stretneme
a zostaneme spolu naveky.
S láskou na Teba spomína maminka, ocko, bratia Zdenko a Samko
ĽÚBIME ŤA SI NÁŠ ANJELIK