Smrť človeka

Keď zomrie človek, pre jeho blízkych nastane obdobie smútku. Toto obdobie je dôležité, lebo musíme nájsť nejaký ventil, aby z nás vyšli, aby sa z nás vyplavili všetky city, ktoré sprevádzajú smrť milovaných osôb. Ak nás postihne smrť milovaného človeka, je veľmi dôležité, aby sme nepotláčali svoje city, mysliac si, že sme duchovne silní a na výške. Keď človek stratí milovanú bytosť, snaží sa presvedčiť seba samého slovami: "Chápem to. Napokon, mám vieru, a viem, že tá milovaná bytosť je s Kristom." A tak sa človek snaží potlačiť plač a všetky ostatné city.

Ako to určite viete zo psychológie, takýto postoj človeku škodí. Potlačenie citov môže často viesť až k psychickým poruchám. Smútenie alebo oplakávanie milovanej osoby po jej smrti treba však prežívať spolu s Ježišom. Smútenie môže človeka viesť až k zúfalstvu alebo ho môže viesť k Ježišovi.
Skúste si predstaviť, ........(pokračovanie v knihe)


Slovo o potratoch / Problém neprijatých detí

V tejto súvislosti musím povedať niekoľko slov o deťoch, ktore zomreli pri úmyselnom alebo nechcenom potrate. Pamätajte si, že v oboch prípadoch, aj pri úmyselnom aj pri nezamýšľanom potrate, išlo o vaše dieťa, ktoré musí byť prijaté do rodiny ako jej právoplatný člen.

Mnoho matiek radšej nehovorí o svojich deťoch, ktoré zomreli pri potrate, ako keby vôbec neexistovali. Hovoria: "Mám dve deti", ale v skutočnosti má možno štyri deti. Aj dieťa, ktoré zomrelo pri potrate v prvých týždňoch svojho života, je osoba, a chce, aby ju jej rodina prijala.

Čo robiť, ak sa stretneme s takýmito prípadmi? Obetovať za toto dieťa svätú omšu, ako keby išlo o krstnú omšu. Je to veľmi dôležité, taktiež dajte aj dieťatku meno. Nehovorte o ňom ako o potrate, ako o potratenom dieťati, ale hovorte ako chlapcovi, o dievčatku, alebo o dieťatku v nebi. Ak neviete, či to dieťa bolo chlapček alebo dievčatko, na tom nezáleží dajte mu meno, aké chcete, a vnímajte ho ako dievča alebo ako chlapca. Aj toto dieťa klope na vaše dvere a chce, aby ste ho prijali za plnhoprávneho člena rodiny. Dôvod je veľmi jasný, toto dieťa miluje svoju rodinu a chce sa za ňu modliť. No jeho modlitba je zablokovaná, lebo rodina ho neprijíma ako svojho člena.

Niekedy sa v rodine dejú zaujímavé veci, ktoré sa však vyriešia až potom, keď sa dieťa prijme za plného člena rodiny. Poviem vám konkrétny príklad .........(pokračovanie v knihe)
    ×zavrieť okienko
    http://www.anjeliky.sk