Tomášku,

děťátko naše, i když jsme Tě nikdy neohřáli ve svých dlaních,
navždycky Tě budeme nosit ve svém srdci.
Rodiče
27.8.2004