ZOZNAM ZARIADENÍ

Dom sv. Alžbety, Banská Bystrica (Diecézna charita, Banská Bystrica)
V Dome svätej Alžbety môžu nájsť svoje útočište osamotené a opustené ženy s deťmi a deti zo sociálne narušeného rodinného prostredia.
Adresa: Ul. 9. Mája, 974 00 Banská Bystrica
Kontakt: 048/ 414 44 31
www.isternet.sk/dcharbb

Dom Charitas Sv. Jozefa (Spišská katolícka charita), Spišská Nová Ves
Útulok pre ženy čakajúce svoje prvé dieťa a domov pre mentálne a kombinovane postihnuté deti.
Adresa: J.Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt: 053/ 442 83 66, 0903/ 616 804
mitrikova@caritas.sk; www.caritas.sk

Áno pre život, n. o., Rajecké Teplice
Ubytovanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, duchovná podpora a tvorivé dielne pre tehotné ženy v núdzi a týrané ženy.
Adresa: Riec(na 10, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakt: 041/ 549 49 50
Linka pomoci – 0800 12 00 24 non stop, bezplatne z celého územia Slovenska z pevnej siete;
apz@marta.sk; www.anoprezivot.sk

Brána do života, o. z. , Bratislava
Azylové ubytovanie pre obete domáceho násilia (väčšinou ženy s deťmi), detský domov a stanica opatrovataľskej služby (SOS) pre deti.
Adresa: M. Medved(ovej 4, 851 03 Bratislava – Ovsište
Kontakt: 02/ 624 104 69,0910/ 992 041,0915/ 439 245 (nonstop)
pomoc@branadozivota.sk; www.branadozivota.sk

Pomoc ohrozeným deťom, o. z., Bratislava
Pomoc obetiam domáceho násilia (celým rodinám) - odborné sociálne, právne a psychologické poradenstvo a psychoterapia. V akútnych situáciách sprostredkujú azylové ubytovanie.
Adresa: Vavilovova 22, 851 01 Bratislava
Kontakt: 02/ 622 499 14, 0905/ 463 425
centrum.nadej@centrum.sk

Láska v nás, o. z., Šaľa
Pomoc matkám v núdzi.
Adresa: Jazerná 3, 927 01 Šaľa
Kontakt: 0907/ 770 023
laskavnas@centrum.sk

Život ako dar, o. z., Bratislava
Pomoc tehotným ženám v núdzi.
Adresa: Na Revíne 19, 831 01 Bratislava
Kontakt: 0904/ 572 578

Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže, Bratislava
Poradenstvo v oblasti výživného, práva styku, osvojenia, únosov detí a pod.
Adresa: Župné námestie 6, P.O.BOX 57, 814 99 Bratislava
Kontakt: 02/ 597 523 15
cipc@employment.gov.sk; www.cipc.sk

   

×zavrieť okienko
    http://www.anjeliky.sk