Anjelik malý v kúte stál,
na srdci veľký smútok mal.
Nemohol ľúbiť, koho chcel,
preto len pomaly, tíško mrel...
                            Životný príbeh »