Náš príbeh...

Iba krátko patril Ti tento svet,
ani očká otvoriť nestihla si, Sofinka a už si preč...
Maj sa teda krásne, tam hore medzi anjelikmi,
my stretneme sa raz spolu, keď osud si vyberie vhodnú chvíľu...
Ľúbime Ťa Anjelik náš... pápá tam hore.

maminka Veronika a tatinko Štefan