Náš príbeh »

Mám predstavu,
že určite aj s inými anjelikmi sa naše anjeliky
hrajú, spievajú a modlia sa za nás.