Na krídlach anjela vzlietol si do výšin....


* 16.5.2005
Kto žije v srdci nezomiera

Niet na svete priestor,
ktorý by sme nedokázali naplniť láskou k Tebe.
Niet miesta,
kde by sme nechceli byť s Tebou.
Niet dňa
bez spomienky na Teba.
Niet slov,
ktoré by vyjadrili smútok za Tebou.

Príliš skoro si opustil tento svet,
no naše srdcia neopustíš nikdy.
Navždy Ťa budeme milovať.

S láskou rodičia a sestrička Lucka


                                                                                                 Príbeh maličkého »