Uvítanie
Slovo na úvod
Diskusné fórum
  » o anjelikoch
  » o všeličom
Poradenské fórum
Naše anjeliky
Skúsenosti a príbehy
Môj príbeh
Odborné názvy
Ako pomôcť?
Okno poznania
Nebeská záhrada
Naše detičky
  » diskusné fórum
  » poradenské fórum
Básne
Literatúra
Poslali ste nám
články z tlače
Zaujímavé stránky
Finančný príspevok
     
 
 

  Diskusné fórum o všeličom je tu pre Vás všetkých. Jednoducho píšte o svojich starostiach,
či radostiach, bolesti a šťastí ......
Alebo nám napíšte svoj názor na stránky Anjelikov.


    |     Nový príspevok    |     Prehľad    |     Hľadať    |        

  Titel  Autor  Datum 
 Všem těžce zkoušeným
 Luboš   23.03.2002   07:46:25 
 RE: V?em tě?ce zkou?eným
 Jitka   20.11.2010   08:42:04 
 RE: V?em tě?ce zkou?eným
 Jitka   20.11.2010   08:38:23 
 RE: Všem těžce zkoušeným
 Jája (38)   05.04.2002   22:06:41 
 RE: Všem těžce zkoušeným
 Alena   25.03.2002   17:03:02 
 RE: Všem těžce zkoušeným
 Luboš   25.03.2002   18:55:16 
 RE: Všem těžce zkoušeným
 Michala   27.03.2002   20:32:06 
 RE: Všem těžce zkoušeným
 Luboš   01.04.2002   20:59:33 
 RE: Všem těžce zkoušeným
 Julia   15.04.2002   20:39:05 
 RE: Všem těžce zkoušeným
 Blanka   16.04.2002   20:56:58 
 RE: Všem těžce zkoušeným
 Biba   16.04.2002   16:00:44 
 RE: Všem těžce zkoušeným
 Julia   23.04.2002   20:35:11 

  Titel : RE: V?em tě?ce zkou?eným
Autor: Jitka  ()     Datum:  20.11.2010 08:42:04


Po více ne? osmi letech jsem si přečetla příspěvek na těchto krásných a zároveň velice smutných a citlivých stránkách, na které mi man?el upozornil před velmi pro nás smutnou událostí - úplným rozpadem na?í rodiny, který nás čeká 25.11.2010.
Ano, tenkrát na jaře roku 2002 jsem opravdu klopýtla a odstartovala tím rozpad na?í rodiny. Byla to chyba, uznávám. Byl to pro mne útěk od starostí, které jsem ji? nezvládla ře?it. Myslím, ?e rozebírání na?eho problému na tyto stránky nepatří a bylo by to nedůstojné.
Na?e rodina fungovala a nefungovala je?tě dal?ích ?est let od r. 2002. Za tu dobu jsem si plno věcí uvědomila i kdy? pomaleji a moc jsem si přála na?í jinak báječnou rodinu zachovat. MOC. Byla jsem py?ná na to jak nám ostatní závidí ná? krásný vztah s dětmi, jak se jim věnujeme, i to jak po 12 letech man?elství stále je?tě chodíme za ruku. To v?e se rozpadlo na 1. máje 2002, kdy mi byla oznámena pro mne ta nejsmutněj?í zpráva, ?e můj man?el, tatínek mých dětí od nás odchází k jiné rodině. V době, kdy děti dospívají, procházejí pubertou, syn si pro?il nepříjemné ?ikanování ve ?kole, které jsme museli ře?it a? v poradně, v době, kdy nám onemocněla dcera, dodnes nevyléčeno (ztráta vlasů, vím, ?e jsou na tom jiní mnohem hůř a i dcera to tak statečně nese, ale bylo to velice tě?ké). Rozpadl se mi celý svět. Moc jsem se sna?ila o záchranu, moc, ale ta druhá strana u? nesly?ela a sly?et nechtěla. Na?e vztahy se velice zhor?ily. Do poslední chvíle jsem se sna?ila o záchranu, ale u? na to nemám dostatek sil a pochopení. Miluji mé děti, které mi dr?í nad vodou a patří jim za to velký dík. Tento rok bude na?dy zaryt do srdce velkou jizvou, ztrátou mého milovaného tatínka, který prohrál boj s rakovinou a ztrátou mé milované rodiny, která opou?tí tento svět 25.11.2010 a mění se vlastně také v takového anjelika. Na těch krásných 12 let NIKDY nezapomenu, to se ani nedá...
Přeji Vám v?em hodně MOC síly, proto?e to co pro?íváte vy, je mnohem vět?í bolest. Stra?ně moc přeji, a? je na Va?ich stránkách andělíčků co nejméně....
Lubo? napisal/a:
-------------------------------
Při zoufalém hledání psychické pomoci v situaci, která je pro mne nesmírně tě?ká a bolestivá, jsem objevil tyto stránky. Mé trápení sem sice přímo nepatří, ale přesto se mi toto místo na Internetu vrylo nejhlouběji do srdce. Stra?ně moc obdivuji v?echny Vás, které potkalo to nejhor?í, co se v ?ivotě mů?e stát - ztráta milovaného dě?átka, svého andílka. Musíte být nesmírně silní, proto?e mně se

  Odpovedať na príspevok
 Vaše meno:
 E-mail:
 Názov príspevku: