Uvítanie
Slovo na úvod
Diskusné fórum
  » o anjelikoch
  » o všeličom
Poradenské fórum
Naše anjeliky
  » tvorba spomienky
  » história rubriky
Skúsenosti a príbehy
Môj príbeh
Odborné názvy
Ako pomôcť?
Okno poznania
Nebeská záhrada
Naše detičky
  » diskusné fórum
  » poradenské fórum
Básne
Literatúra
Poslali ste nám
Články z tlače
Zaujímavé stránky
Finančný príspevok
     
 
 
 


 
Info    
  História rubriky Naše anjeliky:

V roku 2002 po uplynutí polroka od úmrtia mojej milovanej dcérky Vivien som vytvorila portál Anjeliky, web pre osirotených rodičov a ďalších pozostalých.

Nezištne, s veľkou láskou a pokorou v srdci som tvorila pre všetkých rodičov ich milovaným detičkám - anjelikom spomienkové stránočky. Presne 180 spomienkových krehkých obláčkov s anjeličkami som počas tohto obdobia uviedla a želala by som si...,

... aby i naďalej bolo možné matkám a otcom, uľaviť ich vlastnej duši.
Vložením vlastných myšlienok a citov do obláčku vásho milovaného dieťatka, ktore vnímajú vaše srdcia po jeho strate je veľmi dôležitý ozdravovací proces. Všetky tieto pocity je nevyhnutné "vyňať" zo svojich ubolených sŕd, taktiež ako je i dôležité rozlúčiť sa. Len po zvládnutí vlastnej duševnej liečby je možné mať opäť dostatok síl žiť plnými dúškami ten vlastný život.

Keďže z "pozemských" dôvodov je potrebné portál Anjeliky financovať, dovoľujem si vás poprosiť o finačnú výpomoc na tvorbu a údržbu stránok Anjeliky.

Verím, že bude všetkým rodičom podaná pomocná ruka v ich veľmi ťažkej životnej situácii, akú strata dieťatka so sebou prináša.

S láskou Vaša Denisa

 
     

Naše anjeliky  |  Vytvorenie spomienkovej stránky  |  História rubriky Naše anjeliky


© Anjeliky, AUTOR TEXTU: Denisa Trnková všetky práva vyhradené
Za stránky je zodpovedná Denisa Trnková,
e-mail