Slovo na úvod
Diskusné fórum
  » o anjelikoch
  » o všeličom
Poradenské fórum
Naše anjeliky
Skúsenosti a príbehy
Môj príbeh
Odborné názvy
Ako pomôcť?
Okno poznania
Posolstvo
  - Úvod
  - Nebeská záhrada
  - Meditačná hudba
  - Cintorín
Naše detičky
  » diskusné fórum
  » poradenské fórum
Básne
Literatúra
Poslali ste nám
Články z tlače
Zaujímavé stránky
Finančný príspevok
     
 
 
 
 

Milí pozostalí, chcem vám všetkým zanechať ešte pár dôležitých riadkov, ktoré sa dostávajú v našom rýchlom svete do zabudnutia a moje srdce prosí, sa s vami o ne podeliť.

CINTORÍN
Posledné miesto odpočinku našich milovaných blízkych je nielen miestom, kde sa telesné pozostatky "vrátia do rúk" matky zeme. Toto miesto je určené a dôležité i pre nás milujúcich blízkych, no môže nám pomôcť až vtedy, keď si uvedomíme jeho pravý význam.

Už naše mamy, staré mamy, prababky boli neraz pre mnohých z nás príkladom, učili nás jednu veľkú múdrosť, pre mnohých sa stala poverou ..., tá múdrosť znela úplne jednoducho:
Z cintorína sa nič nemá zobrať domov, ani len kvietok, ktorý tam voľne rastie sa nemá otrhnúť a zobrať so sebou. Všetko, čo tam položíte - zanecháte, malo by na tomto mieste aj zostať. V tomto prostom učení zo života je kus veľkej pravdivej a ozdravujúcej symboliky i pre naše myšlienky, pre naše duševné rozpoloženie.

Cintorín má byť pre nás miestom, ktoré máme vedome použiť na potrebné smútenie, na naše spomienky, na spomienky o tom prežitom i o nenaplnených túžbach. Avšak tieto neraz nesmierne trúchlivé myšlienky je dôležité na tomto ohraničenom mieste vedome zanechať. Je to miesto, kde máme všetky tieto myšlienky doslova "uložiť" a nebrať viac ubolenú myseľ z odlúčenia do osobného života. Predovšetkým nežiť neutíchajúcim smútkom vo vlastnom živote. Ak si tento dôležitý životný akt neuvedomíme a neustále žijeme žiaľom za milovaným zosnulým, automaticky sa oberáme o vlastnú dôležitú životnú energiu.

Ďalšou symbolikou, ktorá nás ľudí učí neustálemu kolobehu života
na našej zemi, je dávanie kvetov na hrob. Kvety však živé a nie
umelé. Každý položený živý kvet nám má pripomenúť
jednu veľkú múdrosť a životnú samozrejmosť, o ktorej
sa nie vždy otvorene hovorí a tou je pominuteľnosť
tela. Ku živému kvetu možno prirovnať naše telo,
ako kvet zakvitne tak i v určitý čas odkvitne...

A posledná múdrosť našich predkov bolo zdôraznenie:
Na zosnulého sa spomína len v dobrom. Láskyplné myšlienky,
láskyplné spomienky, milujúce myšlienky čistej lásky, ktoré
venujeme niekomu, majú pozitívnu silu, čo dokáže ovplyvniť náš
osobný svet, osobný život vo vlastné dobro a prospech.

SPOMIENKOVÁ STRÁNKA
Keďže mnohí z vás rodičov zosnulých detičiek nemáte možnosť mať miesto, kde by ste sa mohli zveriť so svojimi pocitmi, nemáte miesto, kde môžte zanechať vaše uslzené myšlienky patriace vašim zosnulým detičkám a neraz žijete vašimi ubolenými myšlienkami všade navôkol.... Vytvorila som pre vás rubriku spomienkových stránok s názvom Naše anjeliky.

Spomienková stránka slúži na vypísanie pocitov určených Vášmu dieťatku a predovšetkým na zanechanie trúchlivých myšlienok na tomto určenom mieste.
Vypísaním osobných citov väčšinou plných lásky patriacich zosnulému dieťatku do spomienkovej stránky pomáhate najmä samým sebe. Predovšetkým duševne spracovať neraz ten náhly zvrat udalostí, ktoré strata dieťatka so sebou prináša.

Až vtedy je možné túto zmenu, životnú skúsenosť dokázať ľahšie integrovať do osobného života a tým opäť môcť nabrať schopnosť naštartovať vlastnú životnú energiu na svoj vlastný život.

Nezabúdajte: I ten váš život je darom, prijmite ho, prijmite vašu životnú skúsenosť, čo priniesla vám smrť milovahého blízkeho, prijmite túto skúsenosť s láskou a vierou vo vlastné sily.


Úvod   |   Nebeská záhrada   |   Naše anjeliky


© Anjeliky, AUTOR TEXTU a grafického spracovania: Denisa Trnková všetky práva vyhradené
Za stránky je zodpovedná Denisa Trnková,
e-mail